Zadzwoń +48 32 388 70 51

Technologia Super Speed

Technologia Super Speed

Technologia SuperSpeed™ oferuje wyjątkową możliwość znacznego zwiększenia wydajności systemu laserowego w grawerowaniu i znakowaniu laserowym. . Ta opatentowana technologia została zaprojektowana od podstaw z myślą o korzyściach dla uzytkownika. Technologia SuperSpeed to:

  • Poprawa wydajności obróbki laserowej
  • Poprawa niezawodności skrócenie i czas pracy
  • Zapewnienie najwyższej elastyczności obróbki
  • Możliwość dodatkowych rozwiązań
  • Łatwość w użyciu

Jak działa SuperSpeed

Gdy platforma laserowa jest wyposażona w dwa lasery CO2 o tej samej mocy, optyka łącząca daje jedną wiązkę spolaryzowaną (S), a drugą spolaryzowaną (P). Komponent SuperSpeed wykorzystuje tę różnicę w polaryzacji do niezależnej kontroli położenia ogniskowania każdego lasera. Osiąga się to poprzez umieszczenie systemu optycznego zawierającego polaryzator cienkowarstwowy (TFP) na ścieżce wiązki. TFP pozwala, aby laser o polaryzacji P przechodził całkowicie, jednocześnie odbijając wiązkę o polaryzacji S. Precyzyjny siłownik jest przymocowany do łącznika mechanicznego, który kontroluje kąt między tymi dwiema wiżakami. Optyka skupiająca w karetce skupia każdą z tych wiązek w nieco innym miejscu w polu przetwarzania.

Poprawia wydajność obróbki laserowej materiałów

W trybie rastrowym karetka jest przesuwana dwukierunkowo wzdłuż osi x, podczas gdy moc lasera jest modulowana w celu grawerowania laserowego lub znakowania materiału. Typowe systemy laserowe (znane również jako wycinarki laserowe, grawerki laserowe lub znakowarki laserowe) skupiają energię lasera w jednym punkcie, powodując przetwarzanie materiału po jednej linii na raz. Dotyczy to również systemów z pojedynczą wiązką, które wykorzystują wiele laserów – cała energia lasera ogranicza się do skupienia się na jednym punkcie. Moduł technologii SuperSpeed pokonuje to ograniczenie, wytwarzając dwa ogniska – po jednym dla każdej wiązki laserowej. Oznacza to, że system laserowy może wyświetlać jednocześnie dwie linie rastrowe, co znacznie poprawia wydajność systemu.

Technologia SuperSpeed jest unikalna dla Universal Laser Systems. Jedynym sposobem na znaczne zwiększenie przepustowości w przypadku systemów laserowych z pojedynczą wiązką bez SuperSpeed jest zakup wielu systemów. Zwiększa to koszty systemu, a także wymaganą przestrzeń w miejscu instalacji.

W ciągu ostatnich kilku lat producenci systemów laserowych rywalizowali ze sobą o coraz większe prędkości rastrowe. Na pierwszy rzut oka wydaje się to logicznym postępem – większa prędkość rastrowa oznacza wyższą przepustowość. W rzeczywistości sytuacja jest znacznie bardziej złożona i często pomija się jakość przy wyższych prędkości maksymalnych.

Wszystkie lasery CO2  są ograniczone szybkością generowania impulsów. Przy dużych prędkościach rastrowych lasery CO2 mają trudności z nadążaniem za ruchem karetki, co prowadzi do impulsów laserowych, które rozchodzą się na osi X, obniżając gęstość energii. To znacznie obniża jakość procesów rastrowych, wywołując efekt sztucznego rozmycia.

Technologia SuperSpeed pozwala systemowi laserowemu na bardzo wysoką przepustowość bez efektu rozmycia, dzięki czemu obrazy mogą być wytwarzane szybko przy zachowaniu wysokiej jakości.

Poprawia niezawodność i czas pracy

Oprócz wszystkich korzyści związanych z wydajnością i jakością, technologia SuperSpeed wydłuża również żywotność systemu i zmniejsza koszty konserwacji. Wynika to z faktu, że większość zgłoszeń serwisowych dotyczy takich elementów, jak łożyska, koła pasowe, paski i napinacze – wszystkie elementy związane z ruchem karetki. Podczas korzystania z technologii SuperSpeed karetka jest w stanie pominąć co drugą linię i przetworzyć dwie linie rastrowe za jednym pociągnięciem, zmniejszając w ten sposób zużycie mechaniczne o połowę. Zmniejsza to zaplanowaną konserwację, obniża koszty serwisu i wydłuża czas pracy systemu laserowego.

Zapewnia najwyższą elastyczność obróbki materiałów laserowych

Niektóre materiały lepiej reagują na wyższe gęstości obrazu, podczas gdy inne wykazują korzyści w przetwarzaniu przy niższych gęstościach obrazu. Technologia SuperSpeed umożliwia regulację gęstości obrazu bez żadnych modyfikacji sprzętowych. Technologia SuperSpeed umożliwia również ponowne wyrównanie obu wiązek tak, aby znajdowały się jedna na drugiej w celu znakowania i cięcia wektorowego. Dzięki temu połączona moc obu laserów znajduje się w jednym miejscu, maksymalizując wydajność cięcia wektorowego i znakowania. Wszystkie regulacje następują automatycznie i bez interwencji użytkownika.

Technologia SuperSpeed zapewnia również wyjątkowe możliwości przetwarzania dzięki polaryzacji. Użytkownik może wybrać ilość mocy dostarczanej przez lasery spolaryzowane S i P zarówno dla procesów rastrowych, jak i wektorowych. W obróbce wektorowej użycie obu komponentów spowoduje powstanie znaczników i nacięć, które mają równe wymiary wzdłuż obu osi x i y. Cieńsze znaki można wykonywać w jednym kierunku przy użyciu tylko jednego źródła lasera. W obróbce rastrowej materiał można modyfikować poprzez naprzemienne znaki polaryzacji P i S w celu uzyskania interesujących efektów wizualnych i fizycznych.

Umożliwia dodatkowe rozwiązania

Technologia SuperSpeed umożliwia również maszynom do cięcia, grawerowania i znakowania laserowego ULS przetwarzanie materiałów z dodatkowymi rozdzielczościami, które nie są możliwe w innym przypadku. W przypadku niektórych materiałów ma to zalety zarówno pod względem jakości, jak i przepustowości. Na przykład tworzywa sztuczne mikropowierzchniowe są specjalnie zaprojektowane do wyświetlania znaków o wysokim kontraście podczas obróbki laserowej. Znakowanie rastrowe tych tworzyw sztucznych w systemie laserowym innym niż SuperSpeed przy użyciu niższych rozdzielczości pozostawia zauważalne pasy między każdą linią rastrową. Wyższe rozdzielczości nie pozostawiają takich śladów, ale wolniej przetwarzają materiał. Dzięki technologii SuperSpeed istnieje dodatkowa rozdzielczość, która nie pozostawia pasm między znakami rastrowymi, ale nie tworzy tylu linii rastrowych, co wspomniana powyżej wyższa rozdzielczość. Ta zmniejszona liczba linii rastrowych w połączeniu z podwojeniem przepustowości technologii SuperSpeed daje ogromne korzyści.

Jest łatwa w użyciu

Proces konfiguracji technologii SuperSpeed odbywa się w fabryce. Podczas pracy użytkownik po prostu wybiera, czy przetwarzać przy użyciu technologii SuperSpeed, za pomocą pola wyboru. Moduł automatycznie połączy obie wiązki w procesach wektorowych lub odchyli każdą wiązkę o odpowiednią wartość dla każdej gęstości obrazu. Cały proces jest bardzo prosty. Jeśli wymagane są korekty, oprogramowanie zapewnia kilka łatwych w użyciu narzędzi, które przyspieszają proces.