Zadzwoń +48 32 388 70 51

Laser System Manager dla serii ULTRA

Laser System Manager (LSM) dla serii ULTRA

Laser System Manager (LSM) to oprogramowanie sterujące dla systemów laserowych ULTRA. Posiada zaawansowany interfejs użytkownika o wysokim stopniu funkcjonalności i kontroli, który pozwala użytkownikom efektywnie obsługiwać system laserowy, zarządzać plikami z projektami i wprowadzać parametry obróbki laserowej.

 

Wszystkie funkcje systemu laserowego i funkcje oprogramowania są łatwo dostępne poprzez interfejs LSM, w tym:

Importowanie, drukowanie i zarządzanie plikami z projektami

LSM umożliwia importowanie standardowych plików, w tym DXF, PDF i G-Code. Oprócz importowania pliki z projektami mogą być przesyłane do systemu laserowego za pośrednictwem sterownika drukarki dostępnego dla systemów operacyjnych Windows i macOS. Pliki z projektami są konwertowane na pliki kontrolne w LSM. Pliki kontrolne składają się z informacji o pliku projektu oraz ustawień sterowania systemem laserowym. Pliki kontrolne są wyświetlane w widoku siatki lub listy i można je łatwo wyszukiwać według obrazu lub nazwy pliku.

Ustawienia obróbki laserowej

Za pomocą LSM można ustawiać  parametry obróbki laserowej. Dostępne ustawienia obejmują: rodzaj pracy lasera: raster oraz wektor, prędkość, moc, PPI, gęstość obrazu, skale szarości, przyspieszenie, kolejność cięcia, kierunek przetwarzania, redukcję segmentów, natężenie przepływu gazu, sterowanie trybem SuperSpeed ™ oraz sterowanie osią obrotową.

Ustawienia mogą być generowane automatycznie i stosowane w pliku kontrolnym przy użyciu predefiniowanych parametrów dostępnych w inteligentnej bazie danych materiałów lub   dostosowywanych przez użytkownika.

  • Inteligentna biblioteka materiałów - Duża i niepowtarzalna baza danych, która automatycznie generuje zoptymalizowane parametry obróbki laserowej dla szerokiej gamy materiałów (różnych typów i grubości) na podstawie mocy znamionowej lasera i długości fal skonfigurowanych w systemie.
  • Dostosuj - Niestandardowe ustawienia lasera dla określonego materiału lub grubości, które nie są wymienione w inteligentnej bibliotece materiałów, można utworzyć, przy pomocy ustawień. Użytkownicy mogą również dostosować wstępnie zdefiniowane ustawienia wygenerowane przez inteligentną bibliotekę materiałów, aby utworzyć ustawienia niestandardowe. Niestandardowe ustawienia utworzone przez użytkownika można zapisać jako receptury i zastosować do dowolnego pliku kontrolnego.

Oprócz tych ustawień operacyjnych LSM oferuje dodatkowe zaawansowane funkcje umożliwiające osiągnięcie optymalnych rezultatów obróbki materiału:

  • Kompensacja szczeliny - Ustawiana przez użytkownika regulacja, która kompensuje szerokość materiału usuniętego podczas cięcia laserowego w celu uzyskania pożądanych wymiarów bez zmiany pliku projektu. Zachowuje prawdziwą geometrię łuku i koła, jeśli są obecne w projekcie. Ta funkcja pozwala zaoszczędzić czas konfiguracji, eliminując potrzebę dostosowywania geometrii projektu w oryginalnym oprogramowaniu do projektowania.
  • Funkcja wiercenia - Funkcja wiercenia umożliwia użytkownikom wiercenie otworów z cyklem pracy zdefiniowanym przez użytkownika i liczbą impulsów w określonych (X, Y) lokalizacjach w obszarze obróbki. Pozwala to użytkownikom tworzyć znacznie mniejsze i bardziej jednolite      otwory w cienkich materiałach, niż byłoby to możliwe w przypadku tworzenia okręgów przy użyciu procesu wektorowego. Ta funkcja może również zwiększyć produktywność, ponieważ koncentruje się na jednym punkcie otworu zamiast na wielu punktach wymaganych dla okręgu.
  • Ustawienie kamer - W przypadku systemów laserowych ULTRA z zainstalowaną kamerą lub kamerami, LSM wyświetla obrazy z kamery i pozwala na sterowanie funkcjami związanymi z kamerą, w tym lokalizowanie znaków rejestracji (markerów lub paserów) oraz pozycjonowanie wypalanej grafiki na materiałach. Kamera zamontowana na klapie, która jest skierowana na materiał, gdy drzwi są otwarte, służy do zapewnienia ogólnego widoku całego obszaru roboczego plotera i umieszczonych na niej materiałów. Kamera zamontowana na karetce, którą można przesunąć bezpośrednio nad materiałem umieszczonym na stole roboczym, zapewnia widok z bliska w wysokiej rozdzielczości. Dodatkowo kamera karetki służy do bardzo precyzyjnej lokalizacji markerów wykorzystywanych do pozycjonowania grafiki na obrabianym materiale.

Precyzyjna kontrola autofokusa niezależnie od materiału

LSM zawiera elementy sterujące do ustawiania pozycji sondy autofokusa i aktywacji dla wielu punktów ostrości, aby umożliwić użytkownikom uzyskanie wysokiej jakości i powtarzalnych wyników. Operacje fokusu są wykonywane automatycznie, w kolejności i lokalizacjach zdefiniowanych przez użytkownika.

Sterowanie systemem z interfejsem automatyzacji

Interfejs automatyzacji to adresowalne urządzenie, które może odbierać sygnały wejściowe i dostarczać sygnały wyjściowe. Umożliwia to systemowi laserowemu sterowanie urządzeniami zewnętrznymi i umożliwia urządzeniom zewnętrznym inicjowanie funkcji systemu laserowego. Interfejs automatyzacji jest kontrolowany przez LSM.

Konfiguracja systemu i ustawienia kalibracji

W LSM dostępne są ustawienia konfiguracji, w tym jednostki (cale lub milimetry), sterowanie diodą lasera, naprowadzanie X-Y przed przetwarzaniem i autofokus (wł./wył.). Ustawienia kalibracji można zmienić za pomocą zestawu kreatorów i okien dialogowych. Funkcje kalibracji obejmują: oś Y, autofokus, wyrównanie, przesunięcia linijki, obiektyw, kamerę na karetce, kamerę na klapie, kamerę obrotową i SuperSpeed ™. Kalibrację przeprowadza się w fabryce przed wysyłką systemu i podczas instalacji. Po wykonaniu wstępnej kalibracji dalsza kalibracja nie jest potrzebna. Jednak kalibracja może być wymagana po zaktualizowaniu oprogramowania systemowego, wymianie komponentów lub w ramach procedury diagnostycznej.

Zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową

Systemy ULTRA mogą uzyskać dostęp do sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Ta funkcja LSM umożliwia wybór nazewnictwa sieci i urządzeń. Połączenie z siecią jest opcjonalne, ale umożliwia zdalną diagnostykę i zdalną obsługę urządzeń zgodnych z przeglądarką w tej samej sieci.

Dostęp użytkowników i administracji

Za pośrednictwem LSM administrowane są nazwy użytkowników, loginy oraz uprawnienia. W przypadku logowania użytkownicy mogą być zobowiązani do logowania się lokalnie lub uzyskiwania dostępu zdalnego. Administratorzy mają możliwość ustawienia uprawnień użytkownika, aby uwzględnić lub wykluczyć: modyfikowanie plików kontrolnych, modyfikowanie użytkowników, obsługę systemu laserowego, przeglądanie wszystkich plików sterujących i konfigurowanie systemu laserowego.

Pomoc i diagnostyka

Strona pomocy i diagnostyki zawiera informacje o stanie systemu laserowego, zapewnia dostęp do zdalnej diagnostyki i umożliwia użytkownikowi aktualizację oprogramowania LSM.