Zadzwoń +48 32 388 70 51

Panel sterowania iQ

Panel sterowania iQ

Panel sterowania iQ to innowacyjne i rewolucyjne rozwiązanie zaproponowane przez światowego lidera technologii filtrowania BOFA, które świetnie spisuje się na dwóch różnych poziomach. Z jednej strony jest korzystne dla operatora poprzez prostotę użytkowania i przejrzystość komunikatów wysyłanych w czasie rzeczywistym, z drugiej strony zapewnia porcję analitycznych danych umożliwiających użytkownikowi odczyt wydajności i ocenę parametrów działania urządzenia.


W większości zastosowań przemysłowych, a zwłaszcza przy produkcji w systemie 24/7 każdy przestój jest wrogiem zespołu produkcyjnego. Każde rozwiązanie wspomagające podtrzymanie, a nawet usprawnienie wydajności produkcji, poprzez redukcję ilości prac konserwacyjnych jest zawsze mile widziane.

Panel sterowania iQ łączy metodę monitorowania stanu filtra wstępnego i głównego w systemie, łączonego filtra węglowego. Ostrzeżenia o zablokowaniu filtra wstępnego zapewniają operatorowi wystarczającą ilość czasu do jego wymiany. Co więcej, w sytuacji konieczności wymiany filtra, system jest w stanie wskazać dokładnie, który filtr potrzebuje wymiany i w ten sposób znacząco oszczędzić czas poświęcony na samą czynność jego zastąpienia.

Panel iQ zapewnia także zdolność do odczytu danych operacyjnych, które mogą być oceniane bezpośrednio bądź zdalnie (przez internet). W wielu przypadkach ilość kosztownych i czasochłonnych wezwań serwisowych może być znacząco zredukowana, a nawet całkowicie wyeliminowana.

Cechy panelu iQ:

- Czytelne i precyzyjne informacje
- Odczyt i możliwość ustawienia żądanej wartości ciągu
- Odczyt czasu działania urządzenia
- Ikona trwania procesu filtracji
- Monitoring temperatury urządzenia
- Niezależny monitoring stanu filtra wstępnego
- Niezależny monitoring stanu filtra węglowego
- Wskaźnik wstępnie ostrzegający o zapchaniu filtra w 75%
- Wskaźnik ostrzegający o zapchaniu filtra w 100%
- Ostrzeżenie o częściowym zablokowaniu węża
- Ostrzeżenie o całkowitym zablokowaniu węża
- Ograniczenie pożaru filtra poprzez automatyczne wyłączenie ciągu urządzenia
- Zdalna diagnostyka przez USB
- Rejestr danych w "czarnej skrzynce" do odczytu przez USB podczas awarii
- Zdalna konfiguracja
- Ocena wydajności przez USB

Alarmy:

Panel sterowania iQ sygnalizuje problem wymagający działania operatora za pomocą alarmów, których najczęściej występujące kody - oraz ich znaczenie - są przedstawione poniżej:

1 - otwarte drzwiczki
4 - alarm VOC
16 - podwyższona temperatura urządzenia
32 - częściowo zablokowany otwór wlotowy
64 - całkowicie zablokowany otwór wlotowy
128 - brak filtra łączonego
512 - awaria silnika
2048 - system filtrów zablokowany w 100%
4096 - zablokowany filtr łączony
8192 - zablokowany filtr wstępny
524288 - system filtrów zablokowany w 100%

Istotny jest fakt, że zarówno filtr wstępny jak i łączony MUSZĄ być prawidłowo zamocowane gdy urządzenie filtrujące jest używane. W przypadku nie wystąpienia lub nieprawidłowego zainstalowania filtra łączonego, panel sterowania iQ nie zezwoli silnikowi urządzenia na start.