Zadzwoń +48 32 388 70 51

Szczegóły aktualności

Odkryj innowacje Universal - Modułowa budowa

Universal Laser Systems oferuje szeroką gamę modułowych komponentów, które można skonfigurować w ponad 1 000 000 różnych kombinacji systemów laserowych, dając Klientom maksymalną elastyczność w zakresie tworzenia najlepszego rozwiązania, które spełni ich cele biznesowe. Moduły są zaprojektowane jako eko-system, w którym współdziałają ze sobą, tworząc optymalne rozwiązanie do obróbki materiałów laserowych.

Z setkami tysięcy materiałów nadających się do cięcia, grawerowania i znakowania laserowego, ważne jest, aby Klient mógł dostosować swój system laserowy w celu uzyskania optymalnych dla siebie rezultatów. Filozofia projektowania modułowego ULS umożliwia Klientom zbudowanie rozwiązania, które w każdej chwili można łatwo zrekonfigurować. Rozwiązanie może składać się z jednego lub więcej systemów laserowych. W pojedynczej konfiguracji systemu komponenty można dodawać lub usuwać w celu spełnienia określonych wymagań dotyczących przetwarzania materiałów. W konfiguracji wielosystemowej komponenty mogą być współdzielone między systemami, a nowe komponenty dodawane lub usuwane w razie potrzeby w celu optymalizacji całego rozwiązania.

Modułowa konstrukcja

Podstawą filozofii projektowania modułowego przez ULS jest misja dostarczania najlepszych w branży rozwiązań do laserowej obróbki materiałów grawerskich przy jednoczesnym zapewnieniu wyjątkowego doświadczenia dla Klienta. Aby to osiągnąć, komponenty zostały zaprojektowane i opracowane w celu:

  • Optymalizacji zwrotu z inwestycji Klienta
  • Poprawy jakości, wydajności i elastyczności obróbki laserowej
  • Zwiększenia liczby materiałów, które można przetwarzać za pomocą systemu laserowego
  • Zredukowania czasu konserwacji i niepotrzebnych przestojów maszyny
  • Zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, obiektów i sprzętu
  • Uproszczenia użyteczności systemu

Wróć