Zadzwoń +48 32 388 70 51

Optyka skupiająca o dużej gęstości mocy - HPDFO

Optyka skupiająca o dużej gęstości mocy - HPDFO

Universal Laser Systems oferuje klientom możliwość drastycznego zwiększenia rozdzielczości w aplikacjach znakowania i grawerowania laserowego, bezpośredniego znakowania niektórych metali oraz zwiększania zakresu materiałów, które można ciąć za pomocą systemu laserowego CO2. Jest to osiągane dzięki opatentowanej przez ULS technologii HPDFO™ (Optyka skupiająca o dużej gęstości mocy), która skupia energię lasera na znacznie mniejszym obszarze niż jest to możliwe w przypadku standardowych soczewek. Ma to zastosowanie w wielu branżach i daje klientowi kilka korzyści:

Znacznie zwiększona rozdzielczość

Niezwykle małe elementy mogą być wycinane laserowo, grawerowane lub znakowane na wielu materiałach.

Wyższa gęstość mocy

Umożliwia systemowi przetwarzanie materiałów, które zazwyczaj są możliwe tylko przy znacznie większej mocy lasera.

Elastyczność konfiguracji

Systemy ULS można szybko przekonfigurować, aby używać HPDFO lub standardowej kombinacji soczewek, aby zapewnić zarówno wysoką rozdzielczość, jak i wysoką przepustowość.

Zwiększona rozdzielczość

Mniejszy rozmiar ogniska uzyskany przez HPDFO skutkuje mniejszymi znakami i szerokościami cięcia na wielu materiałach. Pozwala to uzyskać znacznie wyższe rozdzielczości i osiągnąć znacznie niższe tolerancje.

Aplikacje do znakowania rastrowego również korzystają z małego rozmiaru plamki HPDFO. Informacje graficzne zawarte w każdej linii rastrowej mają mniejsze nakładanie się i skutkują wyższą efektywną rozdzielczością. Jest to szczególnie przydatne przy tworzeniu bardzo szczegółowych grafik lub oznaczeń, które muszą być czytelne pod powiększeniem.

Wyższa gęstość mocy

Mniejszy rozmiar ogniska wytwarzany przez HPDFO skupia całą energię lasera na mniejszej średnicy, znacznie zwiększając gęstość mocy w ognisku. Pozwala to znakować bezpośrednio na materiałach takich jak stal i tytan. Bez HPDFO bezpośrednie znakowanie wymagałoby specjalistycznych mieszanek do znakowania, znacznie większej mocy lasera lub laserów o innej długości fali, takich jak lasery światłowodowe. Przykładowo, 150 W konfiguracja lasera wykorzystująca HPDFO miałaby równoważną gęstość mocy systemu zużywającego ponad 1000 W. Dzięki tej opatentowanej opcji, użyteczność systemów laserowych CO2 jest znacznie rozszerzona, dzięki czemu system CO2 może efektywnie przetwarzać znacznie więcej materiałów, niż byłby w stanie przetworzyć w innym przypadku.

Elastyczność konfiguracji

Rozmiar plamki ostrości określa rozdzielczość, jaką można uzyskać podczas cięcia, grawerowania i znakowania laserowego. HPDFO ma znacznie mniejszą średnicę niż standardowy zestaw soczewek, co pozwala na osiągnięcie procesów o najwyższej rozdzielczości.

Mimo to, standardowe obiektywy mają oczywiście swoje przeznaczenie.

Soczewki o dłuższej ogniskowej wytwarzają skupioną plamkę lasera o większej średnicy. Jest to przydatne w aplikacjach znakowania laserowego, gdzie wysoka przepustowość i usuwanie materiału sypkiego są ważniejsze niż wysoka rozdzielczość. Dłuższe ogniskowe są również bardziej tolerancyjne na zmiany płaskości materiałów, ponieważ zakres ogniskowych jest znacznie dłuższy. Jest to przydatne, gdy materiały nie są naturalnie płaskie lub gdy ulegają zniekształceniu z powodu nagrzewania indukowanego laserem. Wreszcie, soczewki o dłuższej ogniskowej mogą tworzyć bardziej jednolitą szerokość szczeliny podczas cięcia laserowego grubszych materiałów.