Zadzwoń +48 32 388 70 51

Instalacja

Instalacja urządzeń BOFA

Wprowadzenie

Kiedy tworzywo jest znakowane laserem, pewna część jego powierzchni rozkłada się termicznie, wypala się. Wspomniany rozkład termiczny zawiera mieszaninę cząstek i związków gazowych. Energia cieplna sprawia, że gazy oraz otaczające je cząstki powietrza szybko rozszerzają się, oddalając się od powierzchni z dużą prędkością. W taki sposób powstają opary.

Są dwa główne powody, by skutecznie wychwytywać opary:

- operacyjny - ignorowane opary osadzają się na optyce lasera, powodując uszkodzenia soczewki i pogarszając jakość laserowego znakowania.
- zdrowie i bezpieczeństwo - cząstki generowane z większości tworzyw mają rozmiary liczone w mikronach, które przy wdychaniu mogą zagrozić ludzkiemu zdrowiu. Niektóre bowiem materiały wydzielają szkodliwe gazy, przed którymi należy chronić operatora maszyny.

Gama produktów ADvantage jest odpowiednia do odciągania oparów powstających podczas znakowania laserowego, wychwytywania ich przez wielostopniowy system filtrów i zwracania oczyszczonego powietrza z powrotem do miejsca pracy.

Metody wychwytywania oparów

Opary są zazwyczaj wychwytywane przez jedną z trzech metod: poprzez giętkie ramię z dyszą umiejscowioną
w pobliżu punktu znakowania, przez osłonę otaczającą powierzchnię znakowania lub za pomocą specjalnej obudowy, w której umieszczone jest urządzenie laserowe.

1. Ramię i odciąg za pomocą dyszy

Dla większości zastosowań, umiejscowiony na specjalnym przenośniku produkt przemieszcza się w trakcie znakowania naokoło nieruchomego lasera. Dysza powinna zostać umieszczona możliwie najbliżej powierzchni znakowania, od tej strony urządzenia laserowego, w kierunku której porusza się dany produkt (rysunek 1 - obok).

Zestaw z wężem

By pozostać we właściwym miejscu, ramię powinno być zamontowane za pomocą podkowiastych uchwytów możliwie najbliżej punktu znakowania. Należy odkręcić złączkę z końca giętkiego węża (rysunek 2 - obok), odciąć węża do uzyskania odpowiedniej jego długości, tak by połączenie z urządzeniem filtrującym było wykonalne i możliwie najkrótsze. Następnym krokiem jest ponowne dokręcenie złączki i nałożenie jej na otwór wlotowy urządzenia filtrującego. Tam gdzie to tylko możliwe, nadmuch powietrza powinien być minimalny, by zapobiec gwałtownemu zdmuchnięciu oparów sprzed dyszy.

2. Osłona wokół powierzchni znakowania

Odciąg może być też zamocowany do osłony otaczającej powierzchnię znakowania, pod warunkiem, że punkt odciągu jest usytuowany nie dalej niż 50-75mm od punktu znakowania (rysunek 3 - obok).

 

3. Obudowa urządzeń laserowych

Obudowy (rysunek 4 - obok) standardowo posiadają 75-cio lub 100-milimetrową tuleję do odciągu oparów. Dla najlepszej wydajności zaleca się użycie tej samej średnicy węża i tulei, ewentualnie w razie potrzeby, mniejszej średnicy przy urządzeniu filtrującym. Istotne, by długość węża była możliwie najkrótsza.

Urządzenia filtrujące powinny być ustawione w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

 

Gama produktów ADvantage zapewnia odciąg i filtrację oparów generowanych przez laserowe znakowanie, cięcie, trawienie i grawerowanie. Cechuje je solidna konstrukcja oraz prostota użytkowania z naciskiem na minimalizację wszelkich prac konserwacyjnych.

Systemy 'Base' zostały zaprojektowane, by laser do grawerowania lub znakowania można było umiejscowić na górnej warstwie urządzenia filtrującego (rysunek 5 - obok).

Instalacja urządzenia filtrującego - krok po kroku

Jeżeli sprzęt jest używany niezgodnie z określonym przez producenta przeznaczeniem, zapewniona przez niego funkcjonalność i efektywność może być niepełna. Zalecamy zapoznanie się z poniższymi instrukcjami przed użyciem maszyny.

1. Przenieść urządzenie filtrujące do pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowane i wyjąć z opakowania. Filtr powinien zostać zainstalowany w pomieszczeniu z właściwą wentylacją.

W związku z gabarytami i sporą wagą większości urządzeń filtrujących, powinny one być podnoszone przy użyciu właściwego sprzętu z zachowaniem bezpieczeństwa i odpowiednich środków ostrożności.

2. Upewnić się, że dostępne jest 0,5 metra przestrzeni wokół szczelin wentylacyjnych urządzenia filtrującego zapewniających odpowiedni ciąg powietrza. Zablokować kółka (rysunek 6 - obok), jeśli występują.

 

Nie blokować ani nie przykrywać szczelin i otworów wentylacyjnych, gdyż drastycznie ograniczają przepływ powietrza i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia filtrującego. Pod żadnym pozorem nie przykrywać wylotu powietrza z maszyny, co także ogranicza prawidłowy przepływ powietrza, a oprócz tego może nawet spowodować przegrzanie urządzenia.

3. Sprawdzić, czy filtry w urządzeniu są umiejscowione prawidłowo i ostrożnie nałożyć pokrywę / zamknąć drzwiczki.

4. W przypadku urządzeń AD Base nałożyć obudowę lasera na wierzch filtra. Upewnić się, że znakowarka wpasowuje się we wnęki umieszczone na górnej warstwie urządzenia filtrującego.

5. Połączyć giętkim wężem otwór wylotowy lasera z wlotem urządzenia filtrującego. Dla najlepszej wydajności zaleca się użycie tej samej średnicy węża i tulei obudowy lasera, ewentualnie w razie potrzeby, mniejszej średnicy przy urządzeniu filtrującym. Długość węża powinna być możliwie najkrótsza, a użycie kołnierzy przyłączeniowych znajdujących się na obu końcach węża zapewnia sztywne zamocowanie.

Opcjonalne aspekty przy instalacji urządzeń filtrujących

6. Wziąć pod uwagę wyszczególnione poniżej opcje dodatkowe, jeśli tylko występują:

Jeśli produkt ADvantage jest wyposażony w czop rurowy wylotu powietrza (zaślepkę przewodu), wylatujące powietrze może być w razie potrzeby kierowane na zewnątrz budynku. Jest istotne, by używany do tego przewód wentylacyjny był jak najkrótszy, by zredukować przeciwciśnienie wewnątrz systemu.

Sygnalizacja zmiany filtra i usterki

Z tą opcją urządzenie filtrujące jest wyposażone w przetwornik ciśnienia do monitorowania stanu filtrów maszyny oraz sygnalizowania nieprawidłowości w jej działaniu. Dodatkowo do kontroli diod LED na obudowie urządzenia, sygnał jest dostępny przez zielone i białe żyły z kabla kontrolnego, wychodzących z obudowy obok kabla elektroenergetycznego. Sygnał jest beznapięciowy tzn. zamknięty obwód wystąpi pomiędzy zielonymi i białymi kablami, gdy stan filtra jest dobry i gdy urządzenie działa. Obwód zamieni się w otwarty przy zapchaniu się filtra lub awarii systemu. Cecha powinna być używana do kontroli napięcia w obwodzie. Sygnał może być połączony z laserem albo sterować syreną, sygnałem ostrzegawczym lub urządzeniem alarmowym. Stan otwartego obwodu nie zatrzyma bezpośrednio silnika urządzenia filtrującego.

Zdalny interfejs start/stop

Zainstalowanie tego udogodnienia umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia filtrującego za pomocą sygnału otrzymanego z lasera. Czerwone i czarne żyły z kabla kontrolnego powinny być podpięte do zasilania 22-48V prądem przemiennym (AC) lub stałym (DC), co po zastosowaniu pozwala na uruchomienie, a po odpięciu daje możliwość zatrzymania urządzenia filtrującego. Jednakże włącznik zasilania musi być w pozycji "wł." dla efektywności sygnału (o ile opcja 0V stop/start została określona przy zamówieniu, połączenie razem czerwonych i czarnych żył pozwala na uruchomienie urządzenia).

Sterowanie ręczne start/stop

Z tą opcją, sterowanie może być realizowane ręcznie poprzez włącznik zamontowany wewnątrz urządzenia filtrującego (rysunek 7 - obok)

Kompresor

Jeżeli opcjonalny kompresor jest zainstalowany, łączy linię sprężonego powietrza między laserem a urządzeniem filtrującym. Należy upewnić się, że używany odstojnik na wodę/wkład do filtra jest usytuowany najbliżej lasera (a nie urządzenia filtrującego). Strzałki (wskazujące przepływ powietrza) na boku odstojnika/wkładu do filtra powinny wskazywać kierunek ciągu (tj. powietrza do lasera).

Podłączenie do zasilania

7. Sprawdzić nienaruszalność kabla zasilającego. Podłączyć kabel do odizolowanego zasilania. W pobliżu sprzętu laserowego i filtrującego powinno znajdować się łatwo dostępne gniazdo elektryczne. Doprowadzić kabel do maszyny w sposób nie powodujący ryzyka potknięcia się.

W wyposażeniu urządzenia filtrującego występuje niebezpieczne napięcie, dlatego należy zachować ostrożność i upewnić się, że zastosowane zostały wszystkie dostępne osłony przed jego użyciem.

8. Po dokonaniu powyższych niezbędnych czynności, urządzenie filtrujące jest gotowe do użytkowania.