Zadzwoń +48 32 388 70 51

Konfigurowalne stoły do cięcia z przepływem powietrza

Konfigurowalne stoły do cięcia z przepływem powietrza

Podczas cięcia materiału laserem nadmiar mocy lasera musi przejść poza dolną powierzchnię materiału docelowego, aby zapewnić całkowite przecięcie. Na standardowym stole roboczym ta nadmierna moc lasera może uszkodzić dolną powierzchnię materiału ciętego, odbijając się od powierzchni stołu. Stoły do cięcia ULS Flow-through i inne konfigurowalne, minimalizują powierzchnię styku materiału docelowego ze stołem do cięcia, zapobiegając szkodliwemu odbiciu wstecznemu, a także umożliwiając skuteczniejsze usuwanie produktów ubocznych cięcia laserowego, takich jak dym, pył.

Cięcie laserowe bez uszkodzeń

Łagodzi lub eliminuje uszkodzenia dolnej powierzchni materiału ciętego laserowo.

Konsekwentne, czyste cięcie laserowe

Precyzyjnie wypoziomowany stół zapewnia miejsce dla nadmiaru mocy lasera oraz ucieczki produktów ubocznych obróbki laserowej (dymu, pyłu itp.).

Włącza współosiowe wspomaganie gazowe

Poszerza gamę materiałów, które są kompatybilne z obróbką laserową.

Cięcie laserowe bez uszkodzeń, opaleń

Stół do cięcia przepływowego składa się z cienkościennego aluminiowego rdzenia o strukturze plastra miodu, równomiernie podpartego przez znajdującą się pod spodem wydrążoną strukturę.

Materiał docelowy jest umieszczany na stole o strukturze plastra miodu. Kiedy nadmiar mocy lasera przechodzi przez dolną powierzchnię materiału ciętego podczas procesu cięcia laserowego, ta nadwyżka mocy jest przekazywana do konstrukcji nośnej, gdzie jest absorbowana w stanie nieskupionym. Tam, gdzie nadmiar mocy przechodzi przez krawędzie rdzenia o strukturze plastra miodu, minimalna ilość mocy lasera odbija się od dolnej krawędzi materiału docelowego, co może objawiać się małym okresowym znacznikiem na spodzie krawędzi cięcia laserem.

W większości przypadków te powtarzalne odbicie jest niezauważalne i nie obniża estetyki ciecia. W przypadkach, gdy te ślady są jednak niepożądane, można zastosować stół pinowy do cięcia ULS, który jst stołem konfigurowalnym.

Konfigurowalny stół do cięcia składa się z anodyzowanej płyty aluminiowej z szeregiem precyzyjnych otworów rozmieszczonych w regularnych odstępach. Operator może włożyć specjalnie zaprojektowane kołki podtrzymujące materiał w te otwory, który w pełni podtrzymuje materiał docelowy, jednocześnie całkowicie eliminując odbicie wsteczne wązki lasera. Rezultatem jest zerowe odbicie wsteczne na dolnej powierzchni materiału tarczy przy zachowaniu pełnego podparcia materiału.

Kołki podtrzymujące materiał dostatecznie rozmieszczają materiał nad anodowaną płytą, tak że nieostry nadmiar mocy lasera opuszczający spód materiału tarczy jest w pełni absorbowany przez anodowaną płytkę.

Równe, czyste cięcie laserowe

Konstrukcja nośna o strukturze plastra miodu przepływowego stołu do cięcia jest precyzyjnie wypoziomowana względem optycznego układu dostarczania wiązki laserowej, co zapewnia spójne skupienie i równe cięcie w całym obszarze roboczym plotera. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, konstrukcja nośna stołu przeprowadza powietrze kanałem do komory wylotowej systemu laserowego, umożliwiając efektywny transport produktów ubocznych cięcia laserowego poza system laserowy. Ponadto podciśnienie wytwarzane wewnątrz konstrukcji nośnej  powoduje wystąpienie siły dociskającej materiał (przy odpowiednim zamaskowaniu pozostałem powierzchni stołu), dodatkowo poprawiając jakość cięcia.

Włącza współosiowe wspomaganie gazowe

Prawie wszystkie zastosowania cięcia laserowego korzystają ze współosiowego wspomagania gazem. Na standardowym, litym stole roboczym nie jest możliwe użycie współosiowego wspomagania gazowego w procesach cięcia laserowego, ponieważ gaz pod ciśnieniem wprowadzony w ognisku wiązki laserowej może przepływać pod materiał i unieść go z powierzchni stołu roboczego. Stół do cięcia o strukturze plastra miodu pozwala współosiowemu gazowi i produktom ubocznym cięcia laserowego wpływać do konstrukcji stołu do cięcia, gdzie są one wyprowadzane z systemu przez kanałową komorę wylotową.