Zadzwoń +48 32 388 70 51

Rapid Reconfiguration

Rapid Reconfiguration

Universal Laser Systems jest jedynym producentem systemów laserowych, który oferuje funkcjonalność Rapid Reconfiguration™. Ta opatentowana technologia umożliwia użytkownikom dostosowywanie ich rozwiązania do obróbki laserowej określonych materiałów, do ich stale zmieniających się potrzeb biznesowych - bez użycia narzędzi ani specjalnego szkolenia. Zasadniczo Rapid Reconfiguration umożliwia użytkownikom bardzo prostą deinstalację i ponowną instalację dowolnego źródła laserowego ULS w dowolnym systemie laserowym ULS. W innych systemach laserowych zmiana źródła laserowego może być skomplikowane i niebezpieczne oraz może powodować kilkudniowy przestój. Rapid Reconfiguration niesie ze sobą wiele korzyści, z których każda została szczegółowo opisana poniżej:

  • Rozszerza możliwości przetwarzania
  • Zwiększa elastyczność i produktywność
  • Chroni i optymalizuje inwestycję
  • Wymaga minimalnego przestoju na serwis i naprawę
  • Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania
  • Umożliwia inne unikalne funkcje
  • Zapewnia doskonały zwrot z inwestycji

Rozszerza możliwości przetwarzania

Systemy do cięcia, grawerowania i znakowania laserowego to niezwykle wszechstronne urządzenia. Jeden system Universal Laser Sysytem może ciąć, znakować i grawerować setki tysięcy materiałów. Istnieje jednak wiele przypadków, w których optymalną obróbkę materiału osiąga się tylko przy odpowiednio dobranych źródłach laserowych. Trzy główne względy decydują o wyborze źródła lasera do konkretnego zastosowania: szybkość dostarczania energii, moc znamionowa i długość fali lasera. Każda z tych kwestii jest wykorzystywana przez technologię Rapid Reconfiguration.

Szybkość dostarczania energii

Gdy źródła laserowe CO2 są włączane i wyłączane, generują impulsy energii lasera. W każdym impulsie znajduje się określona ilość energii, która jest równoznaczna powierzchni pod krzywą mocy. Lasery o dużej i małej mocy mogą dostarczać impulsy o określonej ilości energii, ale robią to przy swojej konkretnej mocy znamionowej (mocy średniej). Lasery o dużej mocy mogą bardzo szybko dozować duże ilości energii. W tym krótkim czasie intensywna energia lasera powoduje ablację lub parowanie materiałów. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku niektórych procesów materiałowych. Jednak w innych przypadkach idealne wyniki można uzyskać dzięki wolniejszemu strumieniowi energii wytwarzanemu przez źródło laserowe o małej mocy.

Szybka rekonfiguracja pozwala użytkownikowi na szybką zmianę lasera w celu osiągnięcia idealnej szybkości dostarczania energii impulsu dla każdego zastosowania. Maksymalizuje to elastyczność przetwarzania materiałów, które mają różne zachowanie w zależności od szybkości dostarczania energii. Na przykład drewno ma tendencję do tworzenia większej karbonizacji, ponieważ spala się przy mniejszej mocy, tworząc znak o wysokim kontraście. Jeśli używany jest laser o większej mocy, jest mniej zwęglenia i mniejszy kontrast. Podczas cięcia, grawerowania i znakowania laserowego drewna przydatnym jest zarówno efekt o wysokim, jak i niskim kontraście.

Moc znamionowa

Powszechnym błędnym przekonaniem w obróbce laserowej jest to, że lasery o dużej mocy są przydatne tylko do zwiększania prędkości obróbki w zastosowaniach związanych z cięciem. Chociaż przepustowość jest głównym czynnikiem przy wyborze źródła laserowego, należy wziąć pod uwagę kilka innych kwestii.

Przy zwiększonych prędkościach obróbki energia lasera przemieszcza się wzdłuż materiału znacznie szybciej, przy czym większość energii cieplnej jest rozpraszana przez ablację lub odparowanie. Minimalizuje to ilość energii pochłoniętej przez pozostały materiał przez przewodzenie, co generalnie skutkuje mniejszą strefą wpływu ciepła. Ponieważ strefa wpływu ciepła może powodować topienie, odbarwienie, wypaczenie lub wiele innych niepożądanych efektów, minimalizowanie jej rozmiaru jest preferowane w przypadku większości materiałów.

Lasery o małej mocy dostarczają energię wolniej, co jednak może być zaletą w wielu zastosowaniach. Powszechnie spotykane są niekorzystne zjawiska podczas przetwarzania cieńszych materiałów, takich jak laminaty i folie, ponieważ moc wymagana do ich przecięcia jest bardzo zbliżona do mocy, która spowoduje spalanie, karbonizację lub inne niepożądane efekty. Lasery o małej mocy są zatem idealne do obróbki niektórych cienkich materiałów, ponieważ są w stanie dostarczać energię znacznie wolniej. Rapid Reconfiguration pozwala użytkownikom łatwo przełączyć się na idealne źródło lasera do obróbki każdego unikalnego materiału.

Długość fali lasera

W większości systemów ULS oferuje dwie różne długości fali źródeł lasera CO2: 10,6 µm i 9,3 µm. Chociaż oba mają szerokie zastosowania, w niektórych przypadkach jeden jest bardziej preferowany od drugiego. Dobrym przykładem tego efektu jest znakowanie laserowe na towrzywie PET (forma poliestru). Długość fali 10,6 µm jest idealna do cięcia laserowego tego materiału, ale sprawia trudność w tworzeniu znaków o wysokim kontraście przy znakowaniu. Długość fali 9,3 µm daje bardzo kontrastowe, łatwe do odczytania znaki na powierzchni materiału. Odpowiada za to złożony efekt oparty na widmie absorpcji przetwarzanego materiału.

Inną ilustrację pokazującą lepsze wyniki dla fali lasera o długości fali 9,3 µm można zobaczyć podczas cięcia laserowego folii poliimidowej. Cięcia wykonane laserem 10,6 µm mają tendencję do pozostawiania zwęglonych pozostałości, podczas gdy cięcia laserem 9,3 µm są znacznie bardziej czyste. Szybka rekonfiguracja umożliwia szybką konwersję systemów do odpowiedniej długości fali dla każdej aplikacji.

Oprócz laserów CO2 10,6 µm i 9,3 µm, niektóre systemy ULS można skonfigurować do korzystania z lasera światłowodowego 1,06 µm. Ta długość fali otwiera całe rodziny materiałów, w tym metale, ceramikę i inne materiały nieorganiczne. Rapid Reconfiguration daje tym systemom możliwość łatwego przełączania pomiędzy tymi długościami fal.

Zwiększa elastyczność i produktywność

Oprócz licznych korzyści związanych z przetwarzaniem materiałów, funkcja Rapid Reconfiguration pozwala użytkownikom zwiększyć produktywność przy użyciu sprzętu bez względu na skalę ich działalności. Nawet operacje z jednym systemem laserowym mogą mieć niesamowitą elastyczność, ponieważ mogą szybko dostosować się do dowolnego zadania obróbki laserowej poprzez rekonfigurację źródeł lasera. Inne systemy laserowe nie mogą osiągnąć tego poziomu sprawności, ponieważ ich rekonfiguracja może zająć więcej czasu niż samo zadanie przetwarzania.

Dzięki Rapid Reconfiguration rozwijająca się firma ma wbudowaną możliwość rekonfiguracji swojego rozwiązania w celu uzyskania optymalnej wydajności i wykorzystania systemu. Na hali produkcyjnej, Rapid Reconfiguration umożliwia elastyczne, skalowalne rozwiązania poprzez włączanie źródeł lasera, optyki i akcesoriów w celu zaspokojenia zmieniających się wymagań klientów. Korzyści obejmują tworzenie prototypów bez użycia narzędzi, szybkie i dokładne oszacowanie zadań oraz bezproblemową realokację systemów laserowych w oparciu o zapotrzebowanie produkcyjne.

W wielu konfiguracjach systemu laserowego użytkownicy mogą dopasować rozmiar systemu i moc lasera do określonych procesów, takich jak cięcie laserowe, grawerowanie lub znakowanie. Na przykład ILS12.150D to duży system, który może być wymagany do znakowania dużych paneli. W tym przypadku wystarczy laser o małej mocy o większym polu. Z kolei lasery o dużej mocy można sparować z mniejszymi systemami laserowymi, aby przetwarzać bardziej energochłonne, ale mniejsze elementy. Maksymalizuje to zwrot z inwestycji, zapewniając, że zawsze używana jest najbardziej wydajna kombinacja laserów i systemów. 

Chroni i optymalizuje inwestycję

Wielu użytkowników zaczyna od jednego systemu laserowego i jednego źródła lasera. W miarę upływu czasu i rozwoju firmy mogą zaopatrywać się w  drugie źródło lasera, aby rozszerzyć zakres możliwości obróbki materiałów i/lub zwiększyć produktywność.

W przypadku innych systemów laserowych każdy zakup nowego systemu laserowego zmniejsza korzyści ze źródeł laserowych, które klient już posiada, ponieważ oryginalnych źródeł laserowych nie można łatwo ponownie zainstalować w nowym systemie. Nie dotyczy to jednak Rapid Reconfiguration. Zdecydowana większość źródeł laserowych zakupionych w ULS w przeszłości zachowuje kompatybilność z systemami ULS, co oznacza, że wcześniejsza inwestycja w źródła laserowe wpływa na przyszłość, zapewniając zarówno długoterminową zgodność laserową, jak i praktycznie nieograniczone możliwości przyszłych konfiguracji systemów.

Rapid Reconfiguration zapewnia również klientom wysoki poziom elastyczności przy ich inwestycji. Na przykład klient może zdecydować się na zakup laserów o tej samej mocy lub zamiast tego wybrać moc mieszaną, w zależności od potrzeb ich konkretnych zastosowań. Dzięki Rapid Reconfiguration mogą teraz wybrać tańszą opcję, mając pełną świadomość, że przyszła modernizacja jest niezwykle łatwa i że modernizacja nie tylko zapewni przewagę w zakresie przepustowości, ale także przyniesie wszystkie korzyści związane z posiadaniem dwóch źródeł lasera.

Wymaga minimalnego przestoju na serwis i naprawę

Universal Laser Systems produkuje wysokiej jakości źródła laserowe, które działają niezawodnie przez wiele lat. Jednak ostatecznie i tak wszystkie źródła laserowe wymagają serwisu. Szybka rekonfiguracja zasadniczo eliminuje przestoje. Na przykład użytkownicy z wieloma źródłami lasera mogą używać lasery z własnych zapasów, aby utrzymać zdolność produkcyjną, podczas gdy źródło laserowe wymagające naprawy jest odsyłane do fabryki. Alternatywnie można zamówić regenerację źródła laserowego. Kiedy nadejdzie nowy laser, stary laser zostanie odesłany do fabryki. Oba te scenariusze skutkują praktycznie zerowym przestojem systemu.

Bezpieczeństwo i łatwość użytkowania

W przypadku innych systemów laserowych wyjęcie, wymiana i ponowne ustawienie nowego lasera w systemie może zająć kilka godzin. Proces ten wymaga intensywnego szkolenia, a operatorzy często zatrudniają wykwalifikowanego technika i muszą wyłączyć na dłuższy czas swoją maszynę, aby wykonać zadanie. Po zainstalowaniu lasera ustawienia parametrów pracy, takie jak moc i prędkość, mogą wymagać korekty. Testowanie i ponowne ustawianie lasera powoduje również powstanie odpadu, co wydłuża i tak przedłużający się czas przestoju.

Rapid Reconfiguration nie wymaga narzędzi ani specjalistycznego szkolenia. ULS wstępnie kalibruje wszystkie źródła lasera do wspólnego standardu referencyjnego w fabryce, znacznie upraszczając proces instalacji. Zazwyczaj ponowna konfiguracja systemu ULS zajmuje około jednej minuty. System laserowy następnie wewnętrznie komunikuje, który laser jest zainstalowany i automatycznie dostosowuje się do wszelkich zmian obróbki. Jeśli użytkownik tnie tworzywo o grubości 1 cm laserem o mocy 40 W, a następnie dodaje 75 W laser w celu zwiększenia wydajności, oprogramowanie ULS oblicza wymagane ustawienia przetwarzania, aby uwzględnić dodatkowe źródło lasera. Oznacza to, że użytkownik nie musi tracić czasu na ponowne ustawianie parametrów w systemie za każdym razem, gdy laser jest wymieniany – wszystko po prostu działa.

Umożliwia inne unikalne funkcje

Rapid Reconfiguration pozwala zmaksymalizować użyteczność kilku innych unikalnych uniwersalnych funkcji i technologii, takich jak: SuperSpeed™, Multi-Wavelength™ i Technologie MultiWave Hybrid™ wraz z kilkoma funkcjami oprogramowania ULS. Ten ekosystem technologiczny wskazuje na wysoki stopień uwagi, jaki poświęca się projektowaniu i budowie wszystkich produktów ULS, mając na celu maksymalizację możliwości, elastyczności i rentowności firmy wykorzystującej lasery ULS.

Zapewnia doskonały zwrot z inwestycji

Rapid Reconfiguration ma wiele zalet, ale przede wszystkim maksymalizuje zwrot z inwestycji  poprzez zwiększoną elastyczność, możliwości i przepustowość. Użytkownicy mogą dostosować swój system laserowy do niemal każdego zastosowania — rekonfigurując sprzęt do cięcia, grawerowania i znakowania laserowego, aby dostosować go do codziennych wymagań. Ich inwestycje ewoluują wraz z nimi, aby wspierać potrzeby rozwijającej się i/lub zmieniającej się firmy. Gdy wymagany jest serwis, jest to szybki i bezbolesny proces, co skutkuje praktycznie zerowym czasem przestoju. Mają również pewność, że ULS zapewni wsparcie i pomoże zapewnić ich ciągły sukces.