Zadzwoń +48 32 388 70 51

Terminologia

Poniższe nazewnictwo cech, opcji i technologii zastosowanych w filtrach BOFA uszeregowane jest alfabetycznie.

Automatyczna kontrola ciągu

Urządzenia filtrujące z automatyczną kontrolą ciągu (obwodu zamkniętego) pozwalają operatorowi na ustawienia żądanego ciągu przepływu. Wtedy też urządzenie filtrujące będzie utrzymywać ustawioną wartość przepływu, co jednocześnie zmaksymalizuje okres użytkowania filtrów. Kiedy filtry zaczynają się zapychać, turbiny urządzenia filtrującego zwiększają prędkość pracy, rekompensując utratę wydajności maszyny.

Automatyczne rozpoznawanie napięcia zasilania

Niektóre urządzenia filtrujące posiadają komponenty pozwalające na automatyczne dopasowanie i pracę pod właściwym w danej części świata napięciu od 90 do 257V. Po dodaniu przez producenta specjalnych kompresorów, należy określić napięcie urządzenia w danej lokalizacji.

Brzęczyk

Występująca w urządzeniu filtrującym opcja brzęczyka daje słyszalny alarm po zapchaniu się filtrów i jest dodatkiem do wizualnych sygnałów dawanych przez wskaźnik stanu filtra.

Chłodzenie otworu wylotowego lasera

Z tą opcją urządzenie filtrujące jest wyposażone w ekstra silnik, zapewniający laserowi stały dopływ chłodnego powietrza. Aktualnie opcja jest dostępna w standardzie w modelu AD Oracle lub urządzeniach wolnostojących.

Cyfrowa kontrola ciągu

Opcja pozwalająca operatorowi na kontrolę prędkości silnika poprzez przyciski '+' i '-' znajdujące się na obudowie urządzenia filtrującego. Po ustawieniu prędkość będzie stała, do czasu jej ręcznego zwiększenia lub zmniejszenia. Graficzne przedstawienie cyfrowej kontroli ciągu na rysunku poniżej.

Ustawianie ciągu

Zanim możliwe będzie ręczne ustawienie ciągu, urządzenie filtrujące musi być w pełni zainstalowane. Żeby ustawić ciąg należy przytrzymać przez 5 sekund przyciski '+' i '-' na panelu przednim filtra. Zielona dioda LED zaczyna migać, wskazując, że maszyna jest w trybie ustawiania. Wtedy możliwe jest zwiększanie lub zmniejszanie ciągu przez przytrzymanie wybranego przycisku. Wartość ciągu jest wskazana przez kolumnę 6 diod LED na panelu, gdzie umiejscowiona najwyżej oznacza pełną szybkość, a najniżej - najmniejszą. Należy ustawiać ciąg na najniższą wartość, która zapewnia całkowite pozbycie się wszystkich niechcianych oparów, co będzie oczywiście zmienne w zależności od rodzaju aplikacji. Po ustawieniu ciągu należy puścić przyciski na 10-20 sekund, a urządzenie wróci do trybu ręcznej obsługi (procedura powinna być wykonywana po podpięciu wszystkich kabli i obecności - jeśli to możliwe - zdalnego interfejsu start/stop).

Czujnik gazu (lotnych związków organicznych VOC)

Z tą cechą urządzenie filtrujące będzie posiadać czujnik gazu zdolny do wykrycia bifenyli polichlorowanych (PCB), który alarmuje operatora, gdy na wylocie przefiltrowanego powietrza wyczuwalne są związki VOC. Jest to jednocześnie bardzo dokładny sposób na wykrycie, kiedy filtr węglowy wymaga uwagi operatora.


Urządzenia wyposażone w dodatkowy czujnik gazowy wykrywają poziom lotnych związków organicznych VOC w przefiltrowanym powietrzu. Jeśli ich obecność przekracza ustalony poziom, alarmowa dioda LED, znajdująca się na przednim panelu zacznie świecić. Oznacza to, że zawartość gazu w filtrze łączonym uległa nasyceniu, a sam filtr potrzebuje wymiany.

Filtr wstępny DeepPleat

Odnosi się do filtrów wstępnych w postaci ułożonych mini fałd. Więcej szczegółów do znalezienia także na podstronie Filtr DeepPleat.

Filtr wstępny DeepPleat DUO

Opcja występuje, gdy filtr wstępny łączy w sobie kombinację dwóch cech (filtra wstępnego DeepPleat oraz opisanej poniżej technologii wstecznego przepływu). Więcej szczegółów można znaleźć na podstronie Filtr DeepPleat.

Kompresor

Niektóre lasery posiadają korzystną opcję kompresora, pozwalającą na stały nadmuch powietrza do źródła laserowego, co utrzymuje źródło wolnym od drobin pyłu. Analogiczne, wbudowane w urządzenia filtrujące kompresory BOFA są bezwodne i bezolejowe, dzięki czemu żadna konserwacja nie jest wymagana. Kompresor jest włączany i wyłączany przez włącznik on/off urządzenia filtrującego. Więcej szczegółów znajduje się na podstronie dotyczącej instalacji filtra.

Konstrukcja obudowy

Urządzenia filtrujące BOFA posiadają dwie konstrukcje obudowy:

- ze stali powlekanej proszkowo (na rysunku z prawej strony) 
Urządzenie jest włączane i wyłączane poprzez zielone,
podświetlone przyciski umieszczone na jego przodzie.

- ze stali nierdzewnej (na rysunku z lewej strony)
Urządzenie jest włączane za pomocą zielonego przycisku, a wyłączane za pomocą czerwonego przycisku, które są umieszczone na jego przodzie.

W celu zapewnienia długoterminowej niezawodności urządzenia filtrującego, rekomenduje się, aby między zatrzymaniem, a powtórnym jego uruchomieniem była przynajmniej 90-sekundowa pauza, pozwalająca na ochronę wewnętrznych komponentów elektronicznych przed możliwymi uszkodzeniami.

Panel sterowania iQ

Przejrzysty i prosty w obsłudze panel kontrolny pozwalający na monitoring stanu filtrów, odczyt wydajności i ocenę parametrów działania urządzenia filtrującego. Z większą ilością szczegółów można zapoznać się na podstronie Panel sterowania iQ.

Sygnalizacja zmiany filtra

Cecha pozwalająca urządzeniu filtrującemu na uzyskanie sygnału beznapięciowego przy usterce lub przy zapchaniu się wkładów filtrujących. Standardowo, przy prawidłowym funkcjonowaniu opcja ustawiona jest na "zamknięte", natomiast w przypadku awarii – na "otwarte". Więcej szczegółów na podstronie dotyczącej instalacji urządzenia filtrującego.

Technologia filtra inteligentnego

Nowa technologia współdziałająca z panelem sterowania iQ pozwalająca na ustalenie autentyczności oraz stopnia sprawności wkładu filtra poprzez jego identyfikację za pomocą częstotliwości radiowej. Więcej szczegółów można znaleźć na podstronie filtr inteligentny.

Technologia wstecznego przepływu

Gdy silnik jest umieszczony powyżej filtrów, a powietrze przepływa od dołu do góry mamy do czynienia z opcją wstecznego przepływu. Korzyścią jest opadanie dużych, ciężkich cząstek na dno filtra wstępnego, dzięki czemu znacznie wydłużony jest jego okres użytkowania wskutek zajmowania zdecydowanie mniejszych jego obszarów.

Tryb bezpiecznego działania

Używany w modelach z panelem sterowania iQ tryb polegający na automatycznym wyłączeniu się silnika urządzenia po upływie 5 sekund w sytuacji, gdy urządzenie filtrujące działa bez obecności filtra węglowego.

Uszczelnione wkłady filtrujące

System krzywkowy używany do uszczelnienia filtra za pomocą ściśle przylegających uszczelek, bez niechcianych szczelin, którymi mogłoby wydostawać się nieoczyszczone powietrze.

Wkłady filtrujące z mechanizmem ślizgowym

Były to wkłady stosowane w starszych wersjach AD 500, AD 1000 i AD 1500, rolowane w systemie szynowym, aktualnie wycofywane z użycia.

Wskaźnik blokady filtra

Opcja pozwalająca urządzeniu filtrującemu na sygnalizację momentu zapchania filtra za pomocą czerwonej diody LED.

Wskaźnik stanu filtra

Opcja analogiczna do wskaźnika zapchania filtra, z tym że moment zapchania filtra sygnalizują 3 diody LED: zielona, bursztynowa i czerwona pokazujące odpowiednio 'filtr działający poprawnie', 'filtr zapchany w 75%' i 'filtr zapchany'. Dzięki wskaźnikowi stanu filtra widać, kiedy filtr jest częściowo zapchany. Pozwala to na zamówienie nowych filtrów z wyprzedzeniem i zapobiegnięcie przestojowi urządzenia.

Więcej na temat wymiany wkładów filtrujących na podstronie dotyczącej konserwacji systemów BOFA.

Zaślepka wylotu przewodu

Jeśli system filtrujący jest wyposażony w zaślepkę przewodu, pozwala w razie potrzeby na wylot przefiltrowanego powietrza poza budynek. Więcej informacji na podstronie na temat instalacji urządzenia filtrującego.

Zdalny interfejs start/stop

Urządzenie filtrujące otrzymuje od operatora sygnał 'start', dzięki czemu może rozpocząć pracę. Zazwyczaj jest to prąd stały o napięciu 5-24V, jednakże cecha ta może być zaproponowana jako opcja beznapięciowa. Więcej szczegółów na podstronie dotyczącej instalacji urządzenia filtrującego.