Zadzwoń +48 32 388 70 51

Szczegóły aktualności

Laser, który można re-konfigurować - Uniwersalne narzędzie produkcyjne

Technologia laserowa niewątpliwie stała się jednym z najbardziej precyzyjnych i wydajnych narzędzi do cięcia, znakowania i grawerowania dostępnych w ostatnim czasie. Niezrównana elastyczność systemów laserowych jako technologii bezkontaktowej, zdolnej do pracy z szeroką gamą materiałów, zapewni, że technologia laserowa pozostanie w czołówce przyszłych cyfrowych procesów produkcyjnych.

Chociaż technologia laserowa sama w sobie jest wysoce elastyczna, to jednak wiele przemysłowych systemów laserowych jest projektowanych i optymalizowanych w celu spełnienia określonego procesu, zapewniając wysoką wydajność w wąskim zakresie zastosowań. Można więc twierdzić, że mają wiele możliwości, ale zapewniają niższy ogólny poziom wydajności, ze względu na to, że nie są specjalnie przystosowane ani zoptymalizowane pod kątem żadnego zadania czy też procesu.

Universal Laser Systems myśli wręcz odwrotnie i zawsze polegało na zapewnieniu wysokiego poziomu jakości, dokładności i powtarzalności w jak najszerszej gamie typów materiałów, bez kompromisów w zakresie wydajności. Ta uniwersalność zapewnia użytkownikom możliwość konfigurowania systemu laserowego do najszerszego i najbardziej wszechstronnego zakresu zadań.

Te cechy są istotne dla rosnącej liczby przypadków, w których elastyczność staje się kluczowym słowem, ponieważ czasami zmniejsza się wolumen zadań, jednak rozszerza się zakres przetwarzanych materiałów lub gdy system laserowy będzie musiał wykonać więcej niż jeden proces. Jest to zdecydowanie rosnący trend w wielu sektorach przemysłu, w których producenci stawiają coraz większe wymagania co do elastyczności swoim dostawcom. Ponadto osoby pracujące w środowiskach badawczo-rozwojowych czy prototypowania muszą mieć możliwość elastycznej konfiguracji swojego systemu laserowego, aby umożliwić opracowanie procesu gotowego do produkcji.

Ponadto są jednostki, które dopiero wprowadzają technologię laserową do swojego biznesu. Dla nich istotne jest, aby wybrany przez nich system był w stanie nie tylko spełniać ich bieżące potrzeby, ale także mieć możliwość łatwej i szybkiej rekonfiguracji w celu spełnienia przyszłych wymagań. Szybko zmieniający się charakter zadań produkcyjnych wymaga rozwiązania laserowego, które można skonfigurować tak, żeby spełniało unikalne kryteria wymagane dla dowolnej aplikacji, aby użytkownicy mogli osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Pakiet, który pozwala użytkownikowi na szybkie przestawienie produkcji na nowe materiały, procesy lub projekty, będzie dla wielu optymalnym rozwiązaniem. Istotne jest, aby firmy kupujące sprzęt produkcyjny w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym były w stanie zmaksymalizować zwrot z inwestycji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy system ma być zastosowany w środowisku prototypowym, badawczo-rozwojowym, czy też ma służyć jako narzędzie produkcyjne. Aby osiągnąć ten cel, narzędzia produkcyjne, w tym technologia laserowa, muszą być przystosowane do dynamicznie zmieniających się potrzeb wraz z rozwojem ich działalności.

W dzisiejszych czasach użytkownicy mogą wybierać z szerokiej gamy systemów laserowych, które można skonfigurować z różnymi opcjami i opatentowanymi technologiami. Platformy mogą być wyposażone w źródła lasera światłowodowego i CO2 w celu zapewnienia szerokiej kompatybilności materiałowej, wymienne konfiguracje optyczne do sterowania wiązką laserową, wybór stołów tnących / próżniowych do różnych zastosowań i wiele więcej.

Universal Laser Systems oferuje Rapid Reconfiguration™ - opatentowaną technologię, która umożliwia użytkownikom przełączanie źródeł lasera w celu dostosowania ich do zmieniających się wymagań, bez użycia narzędzi lub specjalistycznego szkolenia. W zależności od modelu platformy dostępne są różne długości fali lasera (CO2 10,6 μm, CO2 9,3 μm lub fiber 1,06 μm), oprócz wyboru mocy lasera od 10 W do 500 W (przy połączeniu dwóch źródeł lasera 250 W).

Na niektórych platformach istnieje również możliwość podwójnego lub wielu źródeł laserowych. Zasadniczo, Rapid Reconfiguration™ umożliwia użytkownikom łatwą instalację dowolnego źródła lasera ULS na dowolnym systemie laserowym ULS. Ponieważ określone długości fal i poziomy mocy szczytowej są idealne dla niektórych materiałów i zastosowań, funkcja ta zapewnia jeszcze większą elastyczność w obróbce laserowej.

Najnowsza platforma firmy Universal - ULTRA - może używać nawet trzy źródła laserowe, czyli np. dwa wymienna lasery CO2 i jeden laser światłowodowy. Gdy platforma jest skonfigurowana z trzema laserami, użytkownicy mogą skorzystać z technologii MultiWave Hybrid™ umożliwiającej jednoczesne połączenie do trzech długości fal - 9,3 μm, 10,6 μm i 1,06 μm w jedną wiązkę. Każda składowa wiązki jest niezależnie kontrolowana i może być modulowana w czasie rzeczywistym.

System w tej konfiguracji idealnie nadaje się do stosowania z wielowarstwowymi materiałami kompozytowymi. W razie potrzeby każdy laser może być również używany niezależnie dla komponentów, które mogą wymagać wielu następujących po sobie procesów wykorzystujących różne długości fal. Możliwość takiej różnorodności konfiguracji idzie w parze z łatwością, z jaką można wymieniać źródła laserowe, co jest cennym atutem dla tych, którzy używają systemów laserowych w wymagającym środowisku produkcyjnym.

Dodatkową elastyczność można osiągnąć dzięki zastosowaniu opatentowanego modułu konwersji na klasę 4 bezpieczeństwa. Umożliwia to użytkownikowi szybką i łatwą konwersję systemu laserowego z całkowicie zamkniętej budowy klasy 1 do otwartej budowy klasy 4. Pozwala to użytkownikowi na umieszczanie ponadwymiarowych obiektów w systemie laserowym w celu obróbki laserowej materiałów lub przepuszczanie obiektów ciągłych, takich jak rolki materiału lub systemy przenośników, przez system laserowy. W standardowej konfiguracji klasy 1 obszary robocze mają zakres od 406 mm × 305 mm × 102 mm do 1219 mm × 610 mm × 305 mm, oferując możliwość obróbki szerokiej gamy rozmiarów elementów.

Podstawowym elementem systemów Universal Laser Systems jest również biblioteka materiałów, powszechnie uznawana za główne źródło informacji o obróbce materiałów laserowych do cięcia, znakowania i grawerowania laserowego. Ta obszerna i stale ewoluująca baza danych dostarcza użytkownikom szczegółowe informacje na temat zalecanej konfiguracji ich systemu laserowego do przetwarzania określonego materiału i uzyskiwania optymalnych wyników.

Te technologie i innowacje zapewniają przewagę konkurencyjną firmom produkcyjnym różnej wielkości, które chcą nadążać za dynamicznym charakterem dzisiejszego środowiska biznesowego poprzez zabezpieczanie przyszłych procesów produkcyjnych. Nieustanne dążenie do ulepszania technologii laserowej pozwala użytkownikom czerpać korzyści z systemów laserowych, które zapewniają wysoką wydajność w najszerszym zakresie zastosowań materiałowych.

Wróć